Sáng kiến trong lũ lụt ở Bangkok

17/08/2015 | 17:10

Trong đợt lũ lụt lịch sử đang diễn ra, người dân Bangkok phải phát huy sáng kiến để khắc phục khó khăn.

  • Số lượt truy cập: 2147156
  • Đang online : 217