• Chào mừng bạn đến với trang sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc
  • Số lượt truy cập: 1857809
  • Đang online : 296
Hồ sơ (đơn) đăng ký sáng chế.

Thứ năm, ngày 11/10/2012

Hồ sơ (đơn) đăng ký sáng chế phải có những tài liệu sau đây:

1. Tờ khai đăng ký sáng chế, làm theo mẫu số 01-SC (02 bộ); (Quy định tại thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)

Ngoài các mục cần khai khác, tại mục “Phân loại sáng chế quốc tế” trong tờ khai phải nêu chỉ số phân loại giải pháp kỹ thuật cần bảo hộ theo Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thoả ước Strasbourg) mới nhất được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, hoặc tham khảo trên trang web: (http://www.noip.gov.vn). Nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại và người nộp đơn phải nộp phí dịch vụ phân loại theo quy định.

2. Bản mô tả sáng chế (02 bản)

Bản mô tả sáng chế phải bao gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế.

3. Bản tóm tắt sáng chế (02 bản):

Bản tóm tắt sáng chế được dùng để mô tả một cách vắn tắt (không quá 150 từ) về bản chất của sáng chế. Bản tóm tắt phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích thông tin. Bản tóm tắt có thể có hình vẽ, công thức đặc trưng.

4. Chứng từ nộp phí, lệ phí liên quan (01 bộ)

5. Giấy uỷ quyền theo mẫu quy định, nếu nộp đơn thông qua đại diện (01 bản)

6. Bản sao đơn đầu tiên hoặc các đơn đầu tiên nếu trong Đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế

7. Phí xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên)

Lưu ý: Mọi tài liệu của Đơn đăng ký sáng chế đều phải được làm bằng tiếng Việt. Các tài liệu làm bằng ngôn ngữ khác chỉ được dùng để đối chiếu, tham khảo.

Các tin đã đưa ngày: