• Chào mừng bạn đến với trang sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc
  • Số lượt truy cập: 1857817
  • Đang online : 304
Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu?

Thứ năm, ngày 11/10/2012

Các khoản phí và lệ phí đăng ký nhãn hiệu được quy định tại Thông tư số: 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.gồm:

Lệ phí nộp đơn (Cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm, dịch vụ)

+ Nếu đơn có trên 6 sản phẩm, dịch vụ trong 1 nhóm, nộp thêm cho mỗi sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi

150.000

25.000

Lệ phí thẩm định nội dung đơn (cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm, dịch vụ)

+ Nếu đơn có trên 6 sản phẩm, dịch vụ phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi.

250.000

50.000

Lệ phí tra cứu thông tin (cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm, dịch vụ)

+ Nếu đơn có trên 6 sản phẩm, dịch vụ trong 1 nhóm, nộp thêm cho mỗi sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi

50.000

20.000

Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

100.000

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

100.000

Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

100.000

Lệ phí gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (cho mỗi sản phẩm, dịch vụ)

450.000

Các tin đã đưa ngày: