• Chào mừng bạn đến với trang sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc
  • Số lượt truy cập: 1973455
  • Đang online : 457
Hỏi đáp
Khởi kiện dân sự về quyền tác giả là gì?

(?) Câu hỏi

Những người nào có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan?

Trả lời...
Thế nào là biện pháp công nghệ bảo vệ quyền tác giả?

(?) Câu hỏi

Quyền tự bảo vệ bằng các biện pháp công nghệ để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

Trả lời...
Xâm phạm quyền tác giả là gì?

(?) Câu hỏi

Hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền tác giả?

Trả lời...
Thế nào là quyền tác giả?

(?) Câu hỏi

Quyền của tác giả (quyền tác giả) bao gồm những quyền gì?

Trả lời...
Có bắc buộc phải đăng ký quyền tác giả không?

(?) Câu hỏi

Có bắt buộc đăng ký quyền tác giả với Cục bản quyền tác giả mới phát sinh quyền không?

Trả lời...
Chủ sở hữu tác phẩm là gì?

(?) Câu hỏi

Những người nào được coi là chủ sở hữu tác phẩm?

Trả lời...
Thế nào là tác giả của tác phẩm?

(?) Câu hỏi

Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm?

Trả lời...
Đối tượng của Sở hữu trí tuệ là gì?

(?) Câu hỏi

Thế nào là quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ bao gồm các đối tượng nào?

Trả lời...
Quyền tác giả là gì?

(?) Câu hỏi

Thế nào là quyền tác giả?

Trả lời...
Bảo hộ quyền tác giả là gì?

(?) Câu hỏi

Thế nào là tác phẩm? Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

Trả lời...