• Chào mừng bạn đến với trang sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc
  • Số lượt truy cập: 1973514
  • Đang online : 466
Hỏi đáp
Khi thiết kế nhãn hiệu cần chú ý những gì?

(?) Câu hỏi

Cần lưu ý điều gì khi thiết kế nhãn hiệu?

Trả lời...
Khi nào không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

(?) Câu hỏi

Những dấu hiệu nào bị coi là không có khả năng phân biệt, không thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

Trả lời...
Bảo hộ nhãn hiệu là gì?

(?) Câu hỏi

Những dấu hiệu nào không được bảo hộ làm nhãn hiệu?

Trả lời...
Thế nào là nhãn hiệu?

(?) Câu hỏi

Nhãn hiệu là gì?

Trả lời...
Mạch tích hợp bán dẫn là gì?

(?) Câu hỏi

Thế nào là thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn?

Trả lời...
Ai phải đi đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

(?) Câu hỏi

Vì sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp và ai có quyền đăng ký?

Trả lời...
Thế nào là kiểu dáng công nghiệp?

(?) Câu hỏi

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Trả lời...
Người đi đăng ký quyền sáng chế là ai?

(?) Câu hỏi

Ai là người có quyền đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích?

Trả lời...
Giải pháp hữu ích là gì?

(?) Câu hỏi

Sáng chế là gì? Giải pháp hữu ích là gì?

Trả lời...
Quyền sở hữu công nghiệp là gì?

(?) Câu hỏi

Thế nào là quyền sở hữu công nghiệp?

Trả lời...