• Số lượt truy cập: 2147152
  • Đang online : 219
Hỏi đáp
Hoạt động của doanh nghiệp có liên quan đến tên thương mại, nhãn hiệu?

(?) Câu hỏi

Tên thương mại, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý có vai trò như thế nào trong hoạt động của doanh nghiệp?

Trả lời...
Thế nào là bí mật kinh doanh?

(?) Câu hỏi

Thế nào là bí mật kinh doanh?

Trả lời...
Chủ sở hữu của chỉ dẫn địa lý là ai?

(?) Câu hỏi

Ai là chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý, người có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý và gồm những quyền gì?

Trả lời...
Đối tượng không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý?

(?) Câu hỏi

Đối tượng nào không được bảo hộ là chỉ dẫn địa lý?

Trả lời...
Chỉ dẫn địa lý là gì?

(?) Câu hỏi

Đề nghị giải thích về chỉ dẫn địa lý. Chỉ dẫn địa lý phải đăng ký không?

Trả lời...
Ai là chủ của tên thương mại?

(?) Câu hỏi

Chủ doanh nghiệp có những quyền sở hữu công nghiệp nào đối với tên thương mại của mình?

Trả lời...
Nhãn hiệu thể hiện là gì?

(?) Câu hỏi

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu thể hiện như thế nào?

Trả lời...
Khi chọn tên thương mại cần chú ý những gì?

(?) Câu hỏi

Cần lưu ý điểm gì kh lựa chọn tên thương mại?

Trả lời...
Tên thương mại có yêu cầu gì?

(?) Câu hỏi

Những yêu cầu của tên thương mại?

Trả lời...
Tên thương mại là gì?

(?) Câu hỏi

Tên thương mại là gì?

Trả lời...