• Số lượt truy cập: 2041485
  • Đang online : 361
Thanh tra chuyên đề các sản phẩm, hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Thứ ba, ngày 26/1/2016

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Chỉ thị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Kế hoạch thanh tra năm 2016; Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm, hàng hoá và sở hữu công nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành pháp luật về ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính Phủ, tập trung các nội dung như tên hàng hóa, cơ sở sản xuất, thành phần cấu tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, đơn vị đo lường...

Kiểm tra khối lượng hàng hóa đóng gói tại Siêu thị Big C

Thanh tra, kiểm tra các nội dung: thể hiện tiêu chuẩn áp dung, dấu hợp chuẩn hợp quy; điều kiện bảo quản hàng hóa theo quy định hoặc công bố trên nhãn; nội dung và thể hiện thông tin cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của hàng hóa; thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá theo Điều 62 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật; điều 24 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật; đảm bảo chất lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn công bố; thực hiện các quy định của Luật đo lường;  Xem xét về nguồn gốc, chất lượng hàng hoá theo quy định hiện hành; việc thực hiện Luật Sở sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, xuất xử hàng hoá…

Đối tượng thanh tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh. Dự kiến, đợt thanh tra sẽ diễn ra từ ngày 12/01 đến ngày 05/02/2016.

Theo Phòng TTTT: http://sokhcn.vinhphuc.gov.vn/

Các tin đã đưa ngày: