• Số lượt truy cập: 2147165
  • Đang online : 217
Hỏi đáp

Đối tượng không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý?

(?) Câu hỏi

Đối tượng nào không được bảo hộ là chỉ dẫn địa lý?

Trả lời

Các đối tượng sau không được bảo hộ là chỉ dẫn địa lý:

Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam.

Chie dẫn địa lý ở nước ngoài mà tại đó, chỉ dẫn địa lý này không được bảo hộ, đã bị chấm dứt, hoặc không còn được sử dụng.

Chỉ dẫn địa lý tương tự với nhãn hiệu đang được bảo hộ trong trường hợp nếu sử dụng chỉ dẫn địa lý sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm.

Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó (Điều 80 Luật SHTT).

Theo 215 câu hỏi về Sở hữu trí tuệ

Các tin đã đưa ngày: