• Số lượt truy cập: 2147094
  • Đang online : 199
Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế?

Thứ năm, ngày 11/10/2012

1. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn (không được gia hạn tiếp tục)

3. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn (không được gia hạn tiếp tục)

Các tin đã đưa ngày: