• Số lượt truy cập: 2034611
  • Đang online : 357
Hỏi đáp

Quyền tác giả là gì?

(?) Câu hỏi

Thế nào là quyền tác giả?

Trả lời

 

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường gọi là bản quyền tác giả.

Quyền tác giả thường được xác lập đối với những người sáng tạo ra tác phẩm gốc về văn học, kịch âm nhạc, nghệ thuật.

Quyền này cho phép người sáng tạo kiểm soát được việc khai thác, sao chép, cải biên, công bố tác phẩm của mình.

Đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm các cuộc biểu diến, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hoá (Điều 4.3 Luật SHTT).

Theo 215 câu hỏi về Sở hữu trí tuệ

Các tin đã đưa ngày: