• Số lượt truy cập: 2147070
  • Đang online : 190
Hồ sơ (Đơn) đăng ký nhãn hiệu?

Thứ năm, ngày 11/10/2012

Hồ sơ (đơn) đăng ký nhãn hiệu phải có những tài liệu sau đây:

1. Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu làm theo mẫu số: 04-NH (02 bản) (Quy định tại thông tư số: 01/2007/TTBKHCN ngày 14/02/2007)

                Ngoài các mục cần khai khác, trong tờ khai phải phân loại hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu phù hợp với Bảng phân loại hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ xuất bản lần thứ IX, tham khảo trên trang web: (http://www.noip.gov.vn). Nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cơ quan đăng ký sẽ thực hiện việc đó và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định.

2. Mẫu nhãn hiệu (01 mẫu nhãn hiệu được gắn trên tờ khai, và 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau kèm theo)

Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;

3. Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn (01 bản).

4. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký; (là một trong các loại giấy tờ sau: giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng thoả thuận, thư xác nhận, thư đồng ý, quyết định hoặc giấy phép thành lập, điều lệ tổ chức...) (01 bản). Nộp bổ sung trong thời hạn 01 tháng, trong trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn.

5. Giấy uỷ quyền nộp đơn theo mẫu quy định, nếu nộp đơn thông qua đại diện) (01 bản).

6. Nếu là Đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận thì phải có quy chế sử dung nhãn hiệu tập thể/Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

7. Tài liệu chứng minh quyền sử dụng/đăng ký nhãn hiệu nếu nhãn hiệu chứa các dấu hiệu đặc biệt (tên, biểu tượng, cờ, huy hiệu, của cơ quan tổ chức, dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dáu bảo hành, tên nhân vật, hình tượng, tên thương mại, chỉ dẫn xuất xứ, giải thưởng, huy chương, hoặc ký hiệu đặc trưng của sản phẩm, dấu hiệu thuộc phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp của người khác) (01 bản).

Lưu ý: Mọi tài liệu của Đơn đăng ký nhãn hiệu đều phải được làm bằng tiếng Việt. Các tài liệu làm bằng ngôn ngữ khác chỉ được dùng để đối chiếu, tham khảo.

Các tin đã đưa ngày: