• Số lượt truy cập: 2147102
  • Đang online : 199
Nhãn hiệu đăng ký muốn được bảo hộ cần phải đáp ứng những điều kiện, tiêu chuẩn nào?

Thứ năm, ngày 11/10/2012

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện chung sau đây:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác (tức là nhãn hiệu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ).

Các tin đã đưa ngày: