• Số lượt truy cập: 2147121
  • Đang online : 205
Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Thứ năm, ngày 11/10/2012

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố, hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết ...

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố, hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ.
     
      

Điều kiện để một nhãn hiệu được bảo hộ:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Cách thức bảo hộ:

    Tại Việt Nam, việc bảo hộ nhãn hiệu chỉ được thông qua việc đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Quyền đối với nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng) được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Công nhận đăng ký quốc tế của Cục Sở hữu trí tuệ. IPIC sẽ thay mặt khách hàng tư vấn và soạn thảo các giấy tờ cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam.

Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu gồm:

- 12 mẫu nhãn hiệu (kích thước không được lớn hơn 8x8cm và không được nhỏ hơn 1.5x1.5cm)

- Giấy uỷ quyền (Mẫu của IPIC)

- Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu

Thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu là 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ nhưng hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tính từ ngày cấp bằng. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Thời gian xét nghiệm đơn và Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong vòng từ 8 đến 10 tháng.

Các dịch vụ về nhãn hiệu hàng hoá do IPIC CORPORATION cung cấp:

1. Đăng ký, duy trì và thực thi liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa bao gồm:

· Tư vấn, tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

· Thực hiện chức năng Đại diện sở hữu công nghiệp trong việc nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá; ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu;

· Tư vấn và thực hiện chức năng Đại diện sở hữu công nghiệp tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục hàng hoá, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu hàng hoá....;

· Tư vấn và thực hiện chức năng Đại diện sở hữu công nghiệp tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sát nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

2. Tham vấn và đại diện theo ủy quyền cho khách hàng trong các vụ tranh chấp và khiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

· Khiếu nại các quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

· Phản đối đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

· Hủy bỏ hiệu lực của Văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa;

3. Theo dõi và tiến hành các thủ tục duy trì hiệu lực đăng ký nhãn hiệu hàng hóa bao gồm:

· Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

· Điều tra theo dõi về vi phạm nhãn hiệu hiệu trên thị trường

4. Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

· Thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền sở hứu trí tuệ của các cá nhân, tổ chức tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

· Tư vấn xử lý vi phạm trong phạm vi xử lý dân sự, hành chính, tố tụng;

Khiếu nại và phối kết hợp với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa và cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến Nhãn hiệu hàng hóa

Các tin đã đưa ngày: